Su kaynağı yakınında suyun her iki yakasında işareti olan sığınak suya tüneli var. Suyun her iki yakasında balık bulunup bir doğru çizilecek o çizginin güney tarafında giriş bulunacak.Eğer yerinden oynatılamayacak ana bir kaya üzerinde ise dikkate değerdir. Tek mezar ve deliğin dar tarafından bak anlamına gelir. En fazla yetmiş metre civarında yığma dik kayalık yahut çöküntüler incelenmelidir.Mezar oyması. İki metre etrafı araştırılır. Eğer yerden havaya bakar vaziyette ise kayalık zeminde kuvvet şeklinde oyulmuş mezardır.


Sol tarafı takip et diyor başka işaretlerde bulunacak.Sağı takip et başka işaret bul.Normal halkın zeminde kaya mezar örnekleri. Değersizdir..

 
 


Kanallı mezar oymaları techir ve mübadele döneminindir en büyük oyuğa su doldurulur su hangi kanaldan taştan aşağı inerse altı araştırılır. 1,5 metreye kadar derinde olabilir.Sol çarıklı ayak izi bulunduğu kayanın 60 cm ile 10 metre mesafesindedir. Ayak ucu veya ayağın iç yönündedir cihaz kontrolü gereklidir.Kabartma ayı şayet tüm uzuvları tam ise bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzvu varsa eksik olan uzuv aranmalıdır. Hedef kapalı bir mağaradır ve 50 mt den uzak olmaz. Malzemesi içerde açıktadır.


Frig fakir mezarıdır. Degersizdir.Aslan kaya heykel halinde olanlar mutlaka kral mezarlarında kullanılmştır. Çitf olanları höyük önlerinde tek olanları yüksek kaya mezarlarının altı veya üstündedir 30 mt den uzak olmaz. Çok değerlidir.Tam altı en fazla 3 metre derinlik cihaz kontrolü gerekir.


İçten 8e bölünmüş daire urartularda rast gelinmiş halk tipi mezar işaretidir. Değersizdir.Esnaf yada tüccar gömüsüdür. Gömü değerlidir. Her iki kefesi eşit değildir. Gömü kefesinin ağır olan kefenin bulunduğu taraftadır. Kefeler eşit gibi görünse dikkat edilecek nokta terazinin ibresi(dili) size fikir kazandırır. Dil hangi tarafa meyilli ise o tarafta araştırma yap.İstavrozun altındaki bağlı yuvarlak onun mezar amaçlı değil saklı olan amaçlı olduğunu uçlarının ikisinin kapalı birinin açık olması gidilmesi gereken yönü, noktalar ise 4 parça halinde gömüldüğünü gösterir. 10 metreden uzakta değil, 2 metreden derin değildir. Cihazla kolayca tespit edilip hepsi çıkarılabilir.


Ana Sayfa | İletişim | Definecilik |
Copyright ©2008 - Türkiyenin ve Dünyanın En Geniş Kapsamlı, Açıklamalı Define işaretleri Sitesi.